Авто новости

новости

01.04.10 10:28

Тараз ?аласында бір мезгілде ?ш авток?лік, оны? ішінде 50 жолаушысы бар ба?дарлы? автобус со?ты?ысып ?алды

АСТАНА. С?уірді? 1-і. ?азА?парат - ?ткен т?улікте Тараз ?аласыны? орталы? к?шелеріні? бірінде бір мезгілде ?ш авток?лік, оны? ішінде 50 жолаушысы бар ба?дарлы? автобус со?ты?ысып ?алды,

деп хабарлады Т?тенше жа?дайлар министрлігінен.

 Ірі жол-к?лік апаты наурызды? 31-і к?ні та?ерте?гі са?ат 06.50-де Жамбыл да??ылы мен С?лейменов к?шелеріні? ?иылысында «Ван-Хул» ба?дарлы? автобусы, «Ауди» же?іл авток?лігі ж?не тіркемесі бар «Скания» ж?к к?лігіні? ?атысуымен болды.

 Оны? салдарынан автобусты? 30 жаста?ы а?а ж?ргізушісі о?и?а орнында ?аза тапты. Автобусты? та?ы бір ж?ргізушісі мен екі жолаушысы т?рлі жара?аттармен аурухана?а жеткізілді.

 Т?тенше жа?дайда жою?а Тараз ?аласы «Ш??ыл-??т?ару тобыны?» 3 адамы мен 1 техникасы ж?мылдырылды .


Источник: www.inform.kz
Категории:

новости